Việt Nam có thêm tạp chí lọt danh sách ‘Web of Science’

“Tạp chí các khoa học về Trái Đất” đã có tên trong danh mục trích dẫn nguồn mới nổi do Clarivate Analysis xét chọn.

Công ty Clarivate Analytics (kế thừa từ Thomson Reuters, trước đây là Viện Thông tin Khoa học, ISI – Institute for Scientific Information) hôm 20/4 đã xét chọn “Tạp chí các khoa học về Trái Đất” (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vào danh sách chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (Emersing Source Citation Index – ESCI) trên Web of Science. Các tạp chí khoa học của “Web of Science” được đánh giá là cơ sở dữ liệu uy tín, vì vậy các tạp chí có tên trong danh sách này sẽ nâng tầm phổ biến, đánh dấu chất lượng của tạp chí.

Đối với Khoa học tự nhiên, “Web of Science” chia làm 2 bậc. Bậc trên là chỉ số trích dẫn khoa học mở rộng (SCIE) cho tập hợp các tạp chí có ảnh hưởng cao nhất. Bậc dưới là chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (ESCI). Các công trình nghiên cứu trích dẫn từ các tạp chí ESCI đều có giá trị ngang như trích dẫn từ các tạp chí SCIE.

“Tạp chí các khoa học về Trái Đất” là tạp chí thứ 4 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được chỉ số ESCI. Theo Quyết định số 37/2018 của Thủ tướng, ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư phải “là tác giả chính của bài báo quốc tế có uy tín”. Vì thế các nhà khoa học có công trình nghiên cứu công bố trong danh sách tạp chí quốc tế này là điều kiện cần để Hội đồng giáo sư nhà nước xem xét chấp nhận.

https://vnexpress.net/

NDTV Media

Với đội ngũ nhân viên dày dạng kinh nghiệm, trải dài khắp vùng miền chúng tôi thực hiện công việc trong thời gian rất ngắn. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng các chiến lược truyền thông trong thời đại mới. Giúp khách hàng gia tăng giá trị khi dùng sản phẩm của chúng tôi.